فرايند توليد شركت صنايع فورج البرز روش آهنگري گرم ياHot Forging   ناميده مي شود مواد اوليه ورودي به فرآيند فورج عموماً ميلگردهاي توليد شده بروش نورد گرم مي باشد كه پس از كنترل و تائيد آناليز و خواص مكانيكي مطابق با مدارك مهندسي هر محصول وارد خط توليد شده و سپس توسط دستگاه هاي برش مانند اره نواري يا گيوتين به ابعاد مناسب برش داده شده و توسط كوره هاي القايي اتوماتيك به دماي مورد نظر رسانده مي شوند و پس از آن توسط پرسهاي مخصوص فورج و همچنين قالبهاي از پيش طراحي شده به شكل محصول نهايي  شكل داده مي شود.

پس از اين مرحله در صورت نياز محصولات فورج عمليات حرارتي ميگردند، اين عمليات به منظور يكنواخت نمودن سختي وساختار متالورژيكي قطعات صورت مي پذيرد.

پس از عمليات حرارتي، قطعات كنترل، شات بلاست و بسته بندي و براساس برنامه جهت مشتريان و يا جهت ماشينكاري نهايي به واحد ماشينكاري انتقال مي يابند.

 محصول اين فرآيند در صنايع مختلف مانند خودرو سازي، صنايع نفت، گاز، معادن، كشاورزي و حمل نقل ريلي و.... كاربرد دارد.

تقريباً تمامي چرخدنده هاي گير بكس انواع خودروها اعم از سواري، كاميون، ماشين آلات كشاورزي  و همچنين بسياري از قطعات در جلو بندي و موتور و اكسل خودروها به روش آهنگري گرم توليد مي شوند.

پس از انجام فرايندهاي تكميلي روي محصولات فورج اين قطعات را بصورت مجموعه هايي نظير اكسل جلو و عقب، گيربكس و يا موتور به خطوط مونتاژ خودرو تحويل مي نمايند.

 

كليه فرآيندهاي طراحي و مهندسي قطعات و ساخت قالب هاي خطوط توليد درون سازمان و توسط متخصصين اين شركت با استفاده از به روزترين نرم افزارها و ابزارها و تجهيزات انجام ميپذيرد.

همچنين اين شركت مجهز به واحد عمليات حرارتي سيكلهاي مختلف ميباشد كه براساس طراحي هاي مورد نياز اجرا ميگردد.

فرآيندهاي تكميل كاري مانند شات بلاست و تستهاي كيفي بصورت صد در صد در شركت انجام ميشود.

اين شركت داراي استانداردهاي بين المللي از قبيل ISO TS 16949  ، ISO 9001:2008 از شركت IMQ  ايتاليا و QS 9000 و گريدهاي متنوع در صنايع خودرو سازي داخلي و خارجي مي باشد.

 

 

   
All Right Reserved :